Battlefield 3 六月推出 Close Quarters 後,琴日官方正式發佈黎緊 9月推出 Armored Kill o既遊戲短片,從之前 Premium 所得資料 Armored Kill 會針對載具的資料片,從短片睇到地面載具至少新增「飛彈車」,同時好多場景都係以空戰為主,估計空戰將會睇得更重要。此外,畫面經常出現一架大型運輸機,並經常受到其他戰機攔截,相信新模式好可能會係攻方護送大型運輸機,如果守方地圖範圍內無法阻截就會輸。

廣告