P1090675

筆者發覺機械軸機械突然間好似一種潮物既化身,雖則話機械軸好打部份仲防鬼鍵,但係間間都出有陣都幾厭下。而Logitech G710+其實就出左起碼一段時間,係唔知點解香港遲遲都未有。不過點都好啦,近日終於黎到香港,規格方面就少有地用茶軸設計,按鍵有白LED背光,唔存在中文碼。六個巨集鍵三組Profile兩種模式,加埋USB擴充同一堆多媒體鍵。賣到$1198個價感覺真係大把選擇未必要選Logitech囉。

Logitech G710+ $1198

來源: 黃金 訊達

廣告